สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

12 ธ.ค. 2555หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :   การแข่งขันกัฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรียน :   บุคคลทั่วไป
อ้างถึง :   -

เนื้อหา

**ขอเชิญโรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่นขันกีฬา สพฐ. เข้าร่วมประชุมการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา สพฐ. และรายละเอียดอื่นๆ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ (กาญจนบุรี) **สามารถตรวจอบรายละเอียดการแข่งขันได้ที่ www.spm18.go.th หรือ http://educationspm18.wordpress.com/กลุ่มงาน: สพม.8
โทรศัพท์/โทรสาร. 032-327443, 032-321433-4
เว็บไซต์ http://e-office.sesao8.go.th


หนังสือนำส่ง  : ► 
ดาวน์โหลดไฟล์ที่1).12-12-2012-12-43-3420121212124326-25146.pdf   [เปิดอ่าน]
ดาวน์โหลดไฟล์ที่2).12-12-2012-12-43-3420121212124308-17533.xls   [เปิดอ่าน]
   
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ► ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย

อ่าน : 744 ครั้ง


พัฒนาโดย : ประทีป จำปาศรี & กฤษฎา คำอาจ & เสรี โพธิ์นิล
http://e-office.sesao8.go.th