สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

14 ก.พ. 2556หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :   ประกาศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
เรียน :   บุคคลทั่วไป
อ้างถึง :   -

เนื้อหา

ประกาศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้วยแล้ว
กลุ่มงาน: ประชาสัมพันธ์[ประทีป]
โทรศัพท์/โทรสาร. 032-327443, 032-321433-4
เว็บไซต์ http://e-office.sesao8.go.th


หนังสือนำส่ง  : ►  ไม่มีหนังสือนำส่ง
   
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ►
ดาวน์โหลดไฟล์ที่1).14-02-2013-15-46-5520130214154643-28526.PDF   [เปิดอ่าน]

อ่าน : 341 ครั้ง


พัฒนาโดย : ประทีป จำปาศรี & กฤษฎา คำอาจ & เสรี โพธิ์นิล
http://e-office.sesao8.go.th